Công trình thi công

Chủ Đầu Tư: CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA

Chủ Đầu Tư: CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA

Dự án: Nhà máy sản xuất thuốc" Đông Dược, Tân Dược, Mỹ Phẩm,  Khu Kiểm Nghiệm " đạt chuẩn GMP, cGMP, GLP, GSP.
Chủ Đầu Tư: CÔNG TY TNHH YAKULT VIỆT NAM

Chủ Đầu Tư: CÔNG TY TNHH YAKULT VIỆT NAM

Dự án: Khu Kiểm Nghiệm Đạt Chuẩn GLP-WHO .
Chủ Đầu Tư: CÔNG TY TNHH SẮC HƯƠNG.

Chủ Đầu Tư: CÔNG TY TNHH SẮC HƯƠNG.

Dự án: Nhà Máy Sản Xuất Mỹ Phẩm Đạt Chuẩn cGMP- ASEAN  
Chủ Đầu Tư: CÔNG TY TNHH HM- STORE

Chủ Đầu Tư: CÔNG TY TNHH HM- STORE

Dự án:  Nhà Máy Sản Xuất Mỹ Phẩm Đạt Chuẩn cGMP- ASEAN
CÔNG TY TNHH SX-TM GSH

CÔNG TY TNHH SX-TM GSH

Dự án:  Nhà Máy Sản Xuất Mỹ Phẩm Đạt Chuẩn cGMP- ASEAN
Chủ Đầu Tư: CÔNG TY TNHH ASIA PHARMACY

Chủ Đầu Tư: CÔNG TY TNHH ASIA PHARMACY

Dự án: Nhà Máy Sản Xuất Thực Phẩm Chức Năng Đạt Chuẩn GMP - WHO
Chủ Đầu Tư: CÔNG TY TNHH SX- TM TUÝP NHÔM THUẬN QUÂN

Chủ Đầu Tư: CÔNG TY TNHH SX- TM TUÝP NHÔM THUẬN QUÂN

Dự án: Nhà Máy Sản Xuất Bao Bì Dược Đạt Chuẩn ISO 15378
Chủ Đầu Tư: CÔNG TY TNHH TM SX BAO BÌ TÂN HƯƠNG

Chủ Đầu Tư: CÔNG TY TNHH TM SX BAO BÌ TÂN HƯƠNG

Dự án: Nhà Máy Sản Xuất Bao Bì Dược Đạt Chuẩn ISO 15378
Chủ Đầu Tư: CÔNG TY TNHH BAO BÌ ĐÔNG ÂU

Chủ Đầu Tư: CÔNG TY TNHH BAO BÌ ĐÔNG ÂU

Dự án: Nhà Máy Sản Xuất Bao Bì Dược Đạt Chuẩn ISO 15378
Chủ Đầu Tư: CÔNG TY TNHH SX MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN MELY

Chủ Đầu Tư: CÔNG TY TNHH SX MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN MELY

Dự án: Nhà Máy Sản Xuất Mỹ Phẩm Đạt Chuẩn cGMP-ASEAN
Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH TM-SN NƯỚC HOA QUANG ĐỨC

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH TM-SN NƯỚC HOA QUANG ĐỨC

Dự án: Nhà Máy Sản Xuất Mỹ Phẩm Đạt Chuẩn “Đủ Điều Kiện Sản Xuất“
Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH SX-TM-DV MỸ PHẨM THANH THANH HƯƠNG

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH SX-TM-DV MỸ PHẨM THANH THANH HƯƠNG

Dự án: Nhà Máy Sản Xuất Mỹ Phẩm Đạt Chuẩn “Đủ Điều Kiện Sản Xuất“
Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MỸ PHẨM KENLY JANG

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MỸ PHẨM KENLY JANG

Dự án: Nhà Máy Sản Xuất Đạt Chuẩn cGMP-ASEAN
Chủ đầu tư: Công ty CP TM Sản Xuất Thiết Bị Y Tế Vĩnh Phúc

Chủ đầu tư: Công ty CP TM Sản Xuất Thiết Bị Y Tế Vĩnh Phúc

Dự án: Nhà Máy Sản Xuất Mỹ Phẩm Đạt Chuẩn “Đủ Điều Kiện Sản Xuất“