Công trình thi công

Chủ đầu tư: ASIA PHARMACY

Chủ đầu tư: ASIA PHARMACY

Dự án: Nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng đạt chuẩn GMP - ASEAN
Chủ đầu tư: Công ty TNHH SX- TM Tuýp Nhôm Thuận Quân

Chủ đầu tư: Công ty TNHH SX- TM Tuýp Nhôm Thuận Quân

Dự án: Nhà máy sản xuất bao bì dược đạt chuẩn GMP, ISO 15378
Chủ đầu tư: Công ty TNHH TM SX Bao Bì Tân Hương

Chủ đầu tư: Công ty TNHH TM SX Bao Bì Tân Hương

Dự án: Nhà máy sản xuất bao bì dược đạt chuẩn GMP, ISO 15378
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bao Bì Đông Âu

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bao Bì Đông Âu

Dự án: Nhà máy sản xuất bao bì dược đạt chuẩn GMP, ISO 15378
Chủ đầu tư: Công ty TNHH SX Mỹ Phẩm Thiên Nhiên Mely

Chủ đầu tư: Công ty TNHH SX Mỹ Phẩm Thiên Nhiên Mely

Dự án: Nhà máy sản xuất đạt chuẩn CGMP-ASEAN
Chủ đầu tư: Công ty TNHH TM-SN Nước Hoa Quang Đức

Chủ đầu tư: Công ty TNHH TM-SN Nước Hoa Quang Đức

Dự án: Nhà máy sản xuất mỹ phẩm đạt chuẩn “đủ điều kiện sản xuất“
Chủ đầu tư: Công ty TNHH SX-TM-DV Mỹ Phẩm Thanh Thanh Hương

Chủ đầu tư: Công ty TNHH SX-TM-DV Mỹ Phẩm Thanh Thanh Hương

Dự án: Nhà máy sản xuất mỹ phẩm đạt chuẩn “đủ điều kiện sản xuất“
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Sản Xuất Mỹ Phẩm Kenly Jang

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Sản Xuất Mỹ Phẩm Kenly Jang

Dự án: Nhà máy sản xuất đạt chuẩn CGMP-ASEAN
Chủ đầu tư: Công ty CP TM Sản Xuất Thiết Bị Y Tế Vĩnh Phúc

Chủ đầu tư: Công ty CP TM Sản Xuất Thiết Bị Y Tế Vĩnh Phúc

Dự án: Nhà máy sản xuất mỹ phẩm đạt chuẩn “đủ điều kiện sản xuất“